Ochiqlik, tezkorlik va xolislik
Рус Ўзб O'z En

Tavsiya etiladigan adabiyotlar

2024/2025 o‘quv yilida Akademiya bakalavriatiga o‘tkaziladigan tanlovlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati

Tarix fani bo‘yicha

 1. O‘zbekiston tarixi: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
  7-sinf o‘quvchilari uchun darslik / A. Zamonov, N. Ismatova va boshqalar. — Birinchi nashr. — Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. - 192 b. ISBN 978-9943-8352-7-6
 2. История Узбекистана: учебник для 7 класса школ общего среднего образования/А.Т.Замонов, Н.К.Исматова (и др.) – Ташкент: Республиканский центр образования, 2022 – 192 с. ISBN 978-9943-8354-0-5.
 3. O‘zbekiston tarixi: Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. / A. Zamonov va boshqalar. Yangi nashr. Respublika ta’lim markazi, 2023. – 192 b. ISBN 978-9943-0000-0-0.
 4. O‘zbekiston tarixi (XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlari): 9-sinf uchun darslik. Tillaboyev Soyibjon, Zamonov Akbar. / Mas’ul muharrir:
  D. A. Alimova. – T.: «Sharq», 2019. – 160 b. ISBN 978-9943-26-924-8.
 5. O‘zbekiston tarixi: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinf o‘quvchilari uchun darslik / S.Tilabayev va boshqalar. — Birinchi nashr. — Toshkent: Yangiyul Poligraph Service, 2022. - 192 b. ISBN 978-9943-5950-7-1.
 6. O‘zbekiston tarixi: o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinf o‘quvchilari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik / Muall.: N. Jo‘rayev, A. Zamonov. 1-nashri. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018. – 144 b. ISBN 978-9943-5292-3-6.

Davlat va huquq asoslari fani bo‘yicha

 1. O‘zbekiston davlati va huquqi asoslari: 8-sinf uchun / Mualliflar guruhi; Mas’ul muharrirlar: O. Karimova, N. Ismatova, Sh. Sariqov, O. Amanova.
  – T:, 2019. – 192 b. ISBN 978-9943-5874-2-7.
 2. G.M. Tansikbayeva, V.A. Kostetskiy. Konstitutsiyaviy huquq asoslari: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf o‘quvchilari uchun darslik / A.X. Saidov umumiy tahririda – T.: «Sharq», 2019. – 200 b. ISBN 978-9943-26-931-6.
 3. S. Davlat va huquq asoslari: 10-sinf o‘quvchilari uchun darslik / H.Tuychieva, A.Hakimov, O.Abdug‘aniev, O.Shernaev, M.Ahmedova. Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2023. - 128 b. ISBN 978-9943-8453-0-5.
 4. Ismatova Nargiza. Davlat va huquq asoslari: O‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik / N. Ismatova, O. Karimova. – Birinchi nashr. – Toshkent.: Yangiyul Poligraph Service, 2018. – 144 b. ISBN 978-9943-5245-7-6.

Tarbiya fani bo‘yicha

 1.  Quronov va b. Tarbiya 5-sinf. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 112 b. ISBN 978-9943-6447-6-2.
 2. Quronov va b. Tarbiya 6-sinf. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 112 b. ISBN 978-9943-6448-3-0.
 3. Tarbiya 7: darslik / Sh. Sattorov [va boshq.]. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2020. – 120 b. ISBN 978-9943-6576-7-0.
 4. Zamonov, O. Maxmudov, Z. Islomov, D. Ro‘ziyeva, D. Rahimjonov, Sh. Sattorov, N. Ismatova, S. Akkulova, S. Shermuxamedova, N. Xolmuxamedova, S. Madaliyeva, L. Mo‘minova, S. Zokirova – 8-sinf Tarbiya, darslik. – Toshkent: «Zamin nashr», 2020. – 112 b. ISBN 978-9943-6566-9-7.
 5. Tarbiya 9: darslik / Sh. Sattorov [va boshq.]. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2020. – 128 b. ISBN 978-9943-6577-4-8.
 6. Tarbiya: 10-sinf uchun darslik / N. Ismatova, Z. Zamonov, Z. Islomov, D. Rahimjonov, O. Maxmudov, D. Ro‘ziyeva, S. Shermuxamedova, S. Akkulova, N. Xolmuxamedova, Z. Jabborova Toshkent.: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 128 b. ISBN 978-9943-7519-8-9.
 7. Tarbiya: 11-sinf uchun darslik / D. Kenjayev, N. Ismatova, Z. Islomov, D. Rahimjonov, D. Ruziyeva, Z. Zamonov, O. Mahmudov, S. Shermuhammedova, S. Akkulova, N. Xolmuxamedova, Z. Jabborova. – Toshkent.: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 128 b. ISBN 978-9943-7523-6-8.

Adabiyot fani bo‘yicha

 1. Adаbiyot: umumiy o‘rtа tа’lim mаktаblаrining 5-sinfi uchun dаrslik/ S. Ahmеdоv, B. Qоsimоv, R. Qo‘chqоrоv, Sh. Rizаyеv. – Т.: «Shаrq», 2020.
  – 272 b. ISBN 978-9943-5998-4-0
 2. Adabiyot: 6-sinf uchun darslik / Z.I. Mirzayeva, K.Q. Djalilov. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 224 b. ISBN 978-9943-8170-6-7
 3. Adabiyot 7: 7-sinf uchun darslik / Z.I. Mirzayeva, K.Q. Djalilov. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 224 b. ISBN 978-9943-8352-6-9
 4. Adabiyot 8:darslik / S. Olimov, S. Ahmedov, R. Qo‘chqorov.
  – Toshkent.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019. – 352 b. ISBN 978-9943-5551-1-2.
 5. Adabiyot: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. / Q. Yo‘ldoshev, V. Qodirov, J. Yo‘ldoshbekov. [Mas’ul muharrir: V. Rahmonov]. Qayta ishlangan 4-nashri. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2019. – 368 b. ISBN 978-9943-25-721-4.
 6.  Adabiyot: 10-sinf uchun darslik / Z.I. Mirzayeva, K.Q. Djalilov. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 224 b. ISBN 978-9943-8170-6-7
 7. Adabiyot 11-sinf: darslik-majmua / B. To‘xliyev [va boshq.], – Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. – 200 b. I qism. ISBN 978-9943-07-618-1.
 8. Adabiyot 11-sinf: darslik-majmua / B. To‘xliyev [va boshq.],– Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
  – 200 b. II qism. ISBN 978-9943-07-618-1.

Kimyo fani bo‘yicha

 1. Kimyo. 8-sinf. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. (I.R. Asqarov, K. G‘opirov, N.X. To‘xtaboyev). T.: «YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE», 2019-y. 208 bet. ISBN 978-9943-361-08-9.
 2. Kimyo 9: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik / I.R.Asqarov, K.G.G‘opirov, N.X.To‘xtaboyev/, 4-nashr. — T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2019. — 208 b. ISBN 978–9943–07–261–9.
 3. Kimyo: 10-sinf uchun darslik / I.Sh. Ismatov [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 192 b. ISBN 978-9943-8453-4-3.
 4. Umumiy kimyo: 11-sinfi umumiy kimyo darsligi / S.Masharipov
  – Toshkent.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.- 160 b. ISBN 978-9943-5291-6-8.

 Fizika fani bo‘yicha

 1. Fizika: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. /N.Sh. Turdiyev – Toshkent: «Niso Poligraf» nashriyoti, 2017. – 176 b. ISBN: 978-9943-4046-8-7
 2. Fizika: 7-sinf uchun darslik/ K.T. Suyarov [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 192 b. ISBN: 978-9943-8353-1-3
 3. Fizika. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik / P.Habibullaev va [boshq]. T: «O‘qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019.
  176 b. ISBN 978-9943-5749-1-5.
 4. Fizika. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik / P.Habibullaev va [boshq]. T: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019. 176 b. ISBN 978-9943-5551-2-9.
 5. K. A. Tursunmetov, Sh.N. Usmonov, J.A. Raxmatov, D. B. Xomidov. Fizika 10: 10-sinf uchun darslik/. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 192 b. ISBN 978-9943-8453-3-6.
 6. Fizika. 11-sinf: darslik / N.Sh. Turdiyev [va boshq.]. – T.: “Niso Poligraf” nashriyoti, 2018.– 192 b. ISBN 978-9943-5083-3-0
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech